Give us a call

01-4784615

June 2020

Home / News Archives

June 04 2020

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि जानकारी

लकडाउनको अवस्थामा पनि गर्भवती, प्रसुति, खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन सेवा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सुचारु छन्। यस सेवाबारे थप जानकारीको लागि पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर १६६० ०१ ०००४६ मा २४ सै घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

View Detail
June 03 2020

Infographics on Access to Safe Abortion in Nepal

Country Situation, Abortion Stigma and Way Forward for Access to Safe Abortion service in Nepal.

View Detail
June 04 2020

महामारीमा महिनावारीको सुरक्षित व्यवस्थापन बिधि : नेपाली, नेवारी, थारु तथा मैथली भाषामा

कोभिड-१९ ले आक्रान्त गरेको अवस्थामा महिनावारी स्वास्थ्य र सरसफाई व्यवस्थापनका लागी घरमा उपलब्ध भएको सुतिको सफा कपडाको प्रयोग गर्न यहाँ दिइएको विधि अपनाउन अनुरोध छ ।

View Detail

Involve yourself in social, political and economic empowerment of women and girls.