Give us a call

01-4784615

News Detail

Home / News Detail

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि जानकारी

Published On - June 04 2020

Admin Uncategorized

लकडाउनको अवस्थामा पनि गर्भवती, प्रसुति, खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन सेवा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सुचारु छन्। यस सेवाबारे थप जानकारीको लागि पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर १६६० ०१ ०००४६ मा २४ सै घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

Involve yourself in social, political and economic empowerment of women and girls.