Give us a call

01-4784615

News Detail

Home / News Detail

प्रहरी कर्मचारीबाट भइरहेका दुर्व्यवहारका घटनाप्रति नेपाल प्रहरीको अनुरोध

Published On - April 21 2020

Admin Uncategorized

कोभिड-१९ का कारण देशव्यापी लकडाउनको पालन गराउंदा संक्रमणको जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउने क्रममा  केहि प्रहरी कर्मचारीबाट दुर्व्यवहारका घटना भएमा तत्काल निम्न माध्यममा सम्पर्क गरी सूचना दिनुहुन नेपाल प्रहरीको अनुरोध छ । 

 

Involve yourself in social, political and economic empowerment of women and girls.