Give us a call

01-4784615

News Detail

Home / News Detail

कोभिड-१९ सम्बन्धी महिला अधिकारवादी संगठनहरुको बक्तव्य

Published On - May 20 2020

Admin Uncategorized

कोभिड–१९ को परिणाम स्वरूप हालको विश्वव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालिन अवस्थासँगै हामी बियोण्ड बेइजिङ्ग कमिटी (बिबिसी) नेपाल र महिलाले नेतृत्व गरेका संस्था र संगठनहरू कोभिड–१९ को संक्रमणबाट आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकारबाट भएका प्रयासहरुलाई प्रशंसा गर्दै हाम्रो चासो र कार्यको लागि ९ प्रमुख क्षेत्रहरुको आह्वानलाई पुनरावृत्ति गर्न चाहान्छौं जुन मर्यादितर सम्मानित जीवनको लागि अपरिहार्य छ ।

.....Read More

 

Involve yourself in social, political and economic empowerment of women and girls.